Wiktoria Bartosiewicz

Radca prawny


FullSizeRender 9

Radca prawny Wiktoria Bartosiewicz ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Za wyniki w nauce była wyróżniana poprzez przyznanie stypendium naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W trakcie studiów rozpoczęła pracę w jednej z renomowanych lubelskich Kancelarii Radcy prawnego, z którą współpracowała do końca aplikacji radcowskiej.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W marcu 2015 r. zdała egzamin radcowski z najlepszym wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie – średnia ocen 4,75. W czerwcu 2015 r. złożyła ślubowanie na Radcę prawnego i została wpisana na listę Radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie za numerem Lb/CH/152.